Tulli- ja rajavalvontavälineitä

1920 -luku . Takavarikoitua salakuljetusspriitä matkalla Helsinkiin.Tullin tehtävä on huolehtia Suomen rajojen yli kulkevan tavaraliikenteen asianmukaisesta valvonnasta ja verotuksesta. Sen erityisenä huomion kohteena on estää huumausaineiden ja ampuma-aseiden, sekä eläin- ja kasvitautien leviäminen maasta toiseen. Rikostorjunnassa pyritään estämään myös kulttuuriaarteiden maastavienti sekä rahanpesu. Raja-asemien pyrkimyksenä on löytää eri tarkastusmenetelmillä kulkuneuvoista niihin piilotetut luvattomat esineet, aineet ja ihmiset.

Valvontatyössään tulliviranomaiset käyttävät apuna tehtävään erikoistuneita koiria, teknisiä apuvälineitä, sekä erilaisia tietojärjestelmiä. Suuri osa työstä on manuaalista tarkkailutoimintaa, jossa tulliviranomaiset tarkastavat rajojen yli kulkevaa tavara- ja henkilöliikennettä. Luvatonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa on viime vuosina torjuttu muun muassa kehittämällä entistä vaikeammin väärennettävä biopassijärjestelmä. Tullilaitoksella on oma järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen erikoistunut tutkimuslaitos, jossa selvitellään muun muassa huumausaineisiin ja talouteen liittyviä rikoksia. Ennakkoon suoritetulla valvonnalla ja tullin tekemällä tiedustelutoiminnalla voidaan saada vihiä tulevista salakuljetusoperaatioista. Tehokkaan tarkkailun aikaansaamiseksi tulli tekee jatkuvaa yhteistyötä muun muassa Rajavartiolaitoksen kanssa.

Ajoneuvojen tarkastaminen rajoilla tapahtuu yleensä manuaalisesti, jolloin apuna voidaan käyttää auton katsastamisesta tuttua välineistöä. Varrelliset peilit auttavat tullivirkailijaa näkemään ajoneuvon hankalastikin tavoitettaviin osiin, kuten helmapeltien alle. Kumisella vasaralla koputtamalla voidaan kuulla, onko auton kiinteissä osissa ylimääräisiä onttoja kohtia. Salakuljetuksen torjumisen lisäksi rajalla tapahtuvan katsastustoiminnan tarkoituksena on estää ajamiseen liian huonokuntoisten autojen saapuminen Suomen tieliikennettä vaarantamaan.

Matkatavarat ohjataan rajoilla ja lentokentillä liukuhihnan avulla läpivalaisukoneen kautta, jotta nähdään sisältävätkö ne kiellettyjä esineitä. Huumekoirien avulla voidaan tarkastaa, haiseeko jokin matkatavaroista kielletyiltä aineilta. Luna-JuhaniMalinen-20Aseiden etsimisessä käytetään ruudin haistavia EDD-koiria ja metallinilmaisimia, jotka ilmaisevat tiettyjen metallien kuljettamisen niiden läpi. Nykyteknologialla voidaan yhä useampia metalleja ja metalliseoksia tunnistaa tyypilleen, jolloin esimerkiksi vyönsoljet ja rintaliivien hakaset pääsevät portista hälytystä aiheuttamatta, mutta useimmat aseiden osat aiheuttavat äänimerkin. Metallinilmaisinportin hälyttäessä vartijat paikallistavat hälytyksen aiheuttajan pienemmälle alueelle suuntautuvalla käsikäyttöisellä metallinilmaisimella ja pyytävät tarvittaessa asiakasta sivuun tarkastuslinjalta asian jatkoselvittämiseksi.

Erityisiä säteilyportteja käytetään sekä henkilö- että ajoneuvoliikenteen valvomiseen. Niiden läpi voidaan ajaa henkilö- ja rekka-autoja, sekä junia. Säteilyporttien tarkoitus on havaita kuormasta lähtevää neutron- tai gammasäteilyä, jolloin voidaan varmistaa, ettei rajojen yli kulje haitallista säteilevää materiaalia. Radioaktiivisen aineksen pääsy maahan estetään muun muassa maanpuolustuksen ja yleisen turvallisuuden vuoksi.

Lisää aiheesta:

Tulli

Säteilyporteista

(Kuvat: Takavarikoitua salakuljetusspriitä matkalla Helsinkiin/Helsingin kaupunginmuseo ja tullikoirakoulutus/Tullimuseo)


Tullilaitos Suomessa

Tupakkaa bensatankissa – tulli 1900-luvun muutoksen pyörteissä

Välineenä vainu: Tulli-, raja- ja sotakoirat

Advertisements