Suomen rajat ja raja-asemat

Rajanylityspaikaksi kutsutaan paikkaa, jossa voidaan ylittää kahden valtoin välinen raja. Paikka voi olla virallinen rajanylityspaikka, jossa hoidetaan passintarkastuksen ja mahdollisten tulliselvitysten kaltaisia muodollisuuksia tai epävirallinen paikka, jonka kautta vain sujahdetaan maasta toiseen. tenosilta

Rajavartiolaitoksen tehtäviin kuuluvat muun muassa henkilöiden rajatarkastusten tekeminen, luvattomien rajanylitysten valvonta sekä niihin liittyvän rikollisuuden torjunta. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi ihmissalakuljetus ja -kauppa, luvattoman maahantulon järjestäminen ja asiakirjaväärennökset. Maarajoja valvotaan partioimalla jalan tai hiihtäen, joko koiran kanssa tai ilman. Rajavartiolaitoksen käytössä on myös erilaisia maastoajoneuvoja ja moottorikelkkoja, vesi- ja ilmakulkuneuvoja sekä teknisiä apuvälineitä, kuten tutkia ja kameroita. Merialueilla Rajavartiolaitos huolehtii myös meripelastustehtävistä sekä ympäristövahinkojen torjunnasta.

Suomi kuuluu Schengen-maihin, samoin kuin Ruotsi, Norja ja Virokin. Schengen-alueella on yhteinen rajavalvonta, ja liikkuminen sen sisällä valtiosta toiseen on melko vapaata. Järjestelmällisiä rajatarkastuksia ei suoriteta. Matkustajan on kuitenkin kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa sekä pidettävä mukanaan ne asiakirjat, joita kyseisen maan lait vaativat. Suomen ja Norjan välillä on kuusi virallista rajanylityspaikkaa ja Suomen ja Ruotsin välillä niitä on yhdeksän.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Salakuljettajan kannalta tällainen tilanne merkitsee sitä, että salakuljetustavaroita ei erityisemmin kannata vaivautua piilottamaan. Salakuljettajaksi voi tulla myös ajattelemattomuuksissaan, vaikkapa piipahtaessaan lomamatkalla naapurimaan puolella. Eihän sitä joka kerta tule ajatelleeksi, että perheen lemmikillä pitää olla mikrosiru tunnistamista varten ja asianmukaiset rokotustodistukset mukana, tai että varakanisterissa on polttoainetta muutama litra liikaa.

Schengen-alueen ulkoraja sijaitsee idässä Suomen ja Venäjän välissä. Se voidaan ylittää vain virallisten rajanylityspisteiden kautta. Virallisia rajanylityspisteitä on maarajalla yhteensä 15, joista kuusi on tilapäiskäytössä. Huvialuksille on viisi kansainvälistä rajanylityspaikkaa. Muualla rajan ylittäminen tai rajavyöhykkeellä liikkuminen on pääsääntöisesti kielletty. Rajavyöhykkeellä, joka ulottuu maa-alueella enintään kolmen ja merellä enintään neljän kilometrin etäisyydelle rajasta, liikkumiseen voi saada luvan, mikäli asuu, työskentelee tai vierailee tällä alueella. Rajavyöhyke on merkitty maastoon erittäin selvästi keltaisilla merkkitauluilla sekä puihin kiinnitetyillä keltaisilla merkeillä.

Schengen-alueen rajan voi ylittää myös ilmateitse, joten kaikki lentoasemat ovat rajanylityspaikkoja. Lisäksi meritse on mahdollista saapua Suomeen suoraan muualtakin Schengen-alueen ulkopuolelta kuin Venäjältä. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin kun Suomeen saapuu rahtilaiva suoraan Iso-Britanniasta. Suomessa on 41 virallisena rajanylityspaikkana toimivaa satamaa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADia3

 

PÄHKINÄNKUORESSA

  • Suomen rajan ylittävällä henkilöllä on aina oltava mukanaan virallinen henkilötodistus tai passi, jolla hän voi todistaa henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa. Mikäli rajan ylityksessä käytetään autoa, venettä tai muuta rekisteröityä kulkuvälinettä, on myös kulkuneuvon asiakirjojen oltava mukana. Polttoainetta saa olla mukana sen verran kuin ajoneuvon tankkiin mahtuu ja sen lisäksi erillisessä varasäiliössä enintään 10 litraa.
  • Suomen ja Ruotsin välisen rajan voi ylittää missä tahansa, myös tullattavan matkatavaran kanssa. Tullaus täytyy kuitenkin hoitaa asioimalla tullipaikalla, mutta sen voi tehdä muuallakin kuin raja-asemalla.
  • Suomen ja Norjan välisen rajan voi ylittää missä tahansa, jollei mukana ole tullattavaa matkatavaraa. Tullattavan tavaran kanssa matkustettaessa on kuljettava tullitoimipaikan kautta.
  • Suomen ja Viron välinen raja on meriraja. Sen voi ylittää huvialuksella mistä tahansa kunhan noudattaa vesiliikennettä koskevia sääntöjä. Mikäli mukana on tullattavaa matkatavaraa, on kuljettava tullitoimipaikan kautta lyhintä yleistä kulkuväylää käyttäen.
  • Suomen ja Venäjän välisen rajan saa ylittää ainoastaan virallisten rajanylityspaikkojen kautta. Tämä koskee myös huviveneilijöitä, joiden on kuljettava rajatarkastuksen kautta lyhintä yleistä kulkuväylää käyttäen.

Rajanylityspaikat kartalla löytyvät täältä.

Dia5 (Kuvat: Susanna Hillo)

 


Tullilaitos Suomessa

Tapulikaupunkeja ja salaisia tullitariffeja

 

 

 

 

 

Advertisements